Consell Escolar

Els membres del Consell escolar són:

Representants dels pares

 • Sebastiana Puigserver
 • Laura Nicolau
 • Apol.lònia Mª  Figuera
 • Jero Grimalt

Representant de l’APIMA

 • Carles Lozano

Representants dels mestres

 • Rosa Gayà
 • Joana Sastre
 • Ana López
 • Margalida Vidal
 • Mª Magdalena Picornell

Representant de l’Ajuntament

 • Maria Antònia Veny

Equip directiu del centre

 • Maria Antònia Rigo
 • Tomeu Barceló
 • Miquel Nadal