PROCEDIMENT D’ALTA D’USUARI DE PARES/MARES/TUTORS D’ALUMNES AL GESTIB

Per tal d’afavorir que les famílies pogueu accedir a l’aplicació del gestib i poder veure les notes, faltes, valoracions, resultats, circulars, … del nostre centre, és necessari que us doneu d’alta (alguns ja ho heu fet).  Aquest procés només l’han de fer les famílies que fan per primera vegada la sol.licitud.

Els que ja  féreu la sol.licitud a principi de curs només heu d’intentar entrar a : https://www3.caib.es/xestib/     si no recordau l’usuari i contrasenya heu de revisar un sms antic (abans de Nadal) enviat pel gestib o Conselleria. Si teniu problemes amb la contrasenya revisau el punt 4 (més avall). Si així i tot no vos funciona enviau-nos un correu  ceipescolanova@educaib.eu explicant el problema.

Ja que tot el procediment s’ha de fer online ho podreu fer de la següent manera:

1.-Enviar una sol.licitud  a la nostra adreça: ceipescolanova@educaib.eu. Heu de posar el nom del pare/mare o tutor del que voleu l’usuari i posar el nom del nin/a i curs, així com també heu de posar el correu electrònic del mateix pare/mare/tutor.

2.-Nosaltres us retornarem el correu amb un full de sol.licitud que haureu de validar o rectificar les dades que hi ha, signar i retornar al mateix correu.

3.-Nosaltres us activarem la compte i us arribarà un missatge per sms amb les instruccions per validar, canviar contrasenya i accedir al gestib.

4.-Instruccions/passes a seguir per canviar la contrasenya aquí català  aquí castellà

Jornades IGUALTAT DE GENERE al CEIP Escola Nova

 Durant aquest curs s’ha elaborat un el projecte “IGUALTAT DE GENERE”. Es duran a terme moltes activitats relacionades amb aquest tema com són conferències, debats, activitats de recerca, activitats plàstiques, teatres, …. tant en horari escolar (demantí) com de capvespre, les quals seran familiars.

Iniciam les activitats aquesta setmana amb un teatre familiar.