Claustre


Equip directiu

Directora: Maria Antònia Rigo Gallard

Cap d’estudis: Tomeu Barceló Sansó

Secretari: Miquel Nadal Sunyer

 

Tutories pel curs 2019/2020 quedaran de la següent manera:

 • 4t Educació Infantil A: Eugènia Cuenca
 • 4t Educació Infantil B: Apol.lònia Grimalt
 • 4t Educació Infantil C: Antònia Martorell
 • 5è Educació infantil A: Francisca Puigserver
 • 5è Educació infantil B: Mª Magdalena Mas
 • 6è Educació infantil A: Marga Vidal
 • 6è Educació Infantil B: Francisca Garcias
 • 6è Educació Infantil C: Caterina Grimalt
 • +1 infantil: Maria Mut
 • +1 infantil: Mª Antònia Rigo
 • 1r Primària A: Antònia Oliver
 • 1r Primària B: Bàrbara CortèsJoana Mora
 • 2n primària A: Joana Mª Fernández
 • 2n primària B: Joana Mora
 • 3r Primària A: Rocio Peña
 • 3r Primària B: Ana López
 • 4t Primària A: Xesca Servera
 • 4t Primària B: Antònia Font
 • 5è Primària A: Margalida Mascaró
 • 5è Primària B: Serafí Expósito
 • 6è Primària A: Catalina Mª Capellà
 • 6è Primària B: Margalida Rosselló

 

Anglès:

 • Rosa Gayà
 • Guillem Amer
 • Fina Ortiz

EF

 • Miquel Nadal
 • Tomeu Barceló
 • Rafel Miquel

Música

 • Vicenç Cabot

Pt:

 • Maria Magdalena Picornell
 • Jaume Mas
 • Guillem Sastre

AL: Joana Sastre

AD: Blanca Arbona

PTSC: Bel Maria

Orientadora: Carles Cerdó

Religió:  Joan Nadal