Material escolar que els alumnes tenen al centre

Des del centre us informam que dimarts 28 d’abril i dijous 30 d’abril les famílies podran anar a cercar el material didàctic que va quedar al centre quan es va decretar l’estat d’alarma. Per anar a l’escola haureu de seguir l’horari de la classe del vostre fill i les mesures de seguretat.

Normes per anar a cercar el material: 
– Anar a l’escola de forma ordenada.
– Complir els horaris establers.
– Complir les mesures de seguretat establertes (distància d’un metre i mig entre persones, millor venir amb mascareta i guants).
– Les families que tenguin més d’un infant, podran recollir els de tots els cursos, però sempre el dia del nin o nina de menor edat.
Gràcies per ajudar.

A continuació us passam l’horari per cursos:

  Dimarts 28 d’abril Dijous 30 d’abril
9.00 1r
10.00 2n
11.00 3r 5 anys
12.00 4t  

És un permís concedit per policia local i guàrdia civil que tenim exclusiu per aquest dia, per tant demanam que vos atenguem a les normes i horaris.

Gràcies

Projecte de direcció 2020-2024

El curs 2020-2021 s’iniciarà un nou projecte per a dirigir el CEIP Escola Nova que ha de durar 4 anys. En el plaç de selecció de candidats, la Conselleria d’Educació va rebre un projecte encapçalat per na Maria Antònia Rigo Gallard. A partir d’ara una comissió de selecció de directors haurà de decidir la validesa d’aquest projecte.

En aquesta circular us adjuntam el projecte de direcció per tal de donar-lo a conèixer a tota la comunitat educativa del CEIP Escola Nova.

Instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del segon cicle d’educació infantil i de l’educació primària a les Illes Balears per al curs 2019-2020

Com haureu estat informats pels mitjans de comunicació, la Conselleria d’Educació ha tret unes instruccions sobre l’avaluació dels nostres alumnes per finalitzar aquest curs. Us passam un enllaç amb les instruccions: 
https://cutt.ly/syql8TS
 

Notes 2ona avaluació

Benvolguts pares i mares,

Dimarts dia 7 d’abril obrirem els informes d’avaluació (butlletí) a l’aplicació del gestib a partir de les 14:00 hores (app gestib o https://www3.caib.es/xestib/gestioAcademica/home/ ). Les famílies que no estiguin donades d’alta al gestib (usuari i contrasenya) no les podran veure. Per això, les que estiguin interessades en rebre-les i no tenen l’alta com a usuari,  les podran aconseguir de dues maneres:
1.- Donant-se d’alta al gestib (instruccions)
2.- Enviar, al votre tutor/a, un correu electrònic sol.licitant el butlletí de la segona avaluació del vostre fill/a. Els tutors us enviaran un correu amb les notes en pdf. Només serà enviat a aquelles famílies que ho sol·licitin.
Una vegada dins l’aplicació del gestib heu d’anar a la columna de l’esquerra i seleccionar qualificacions i llavors avaluació. Allà podreu triar l’avaluació del segon trimestre.
En tornar a incorporar-nos al centre donarem els butlletins a tots els infants en paper.

Què passeu unes bones festes de Pasqua.

L’equip directiu